Kurs na kandydatów na biegłych kynologów – czerwiec 2024

500,00 

Kategoria:

Opis

Kurs dla kandydatów na biegłych sądowych

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus przy współpracy z adw. Joanną Szpiegą-Bzdoń zaprasza na jedyny w Polsce kurs dla kandydatów na biegłych sądowych z zakresu kynologii i dobrostanu psów.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 25 lat
• posiadać wyższe wykształcenie
• korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone odpowiednimi dokumentami
• dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
• wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym

Kurs ma na celu przygotowanie osób spełniających kryteria do zostania biegłym, do poprawnego sporządzania opinii, rozliczeń za pracę oraz merytorycznego rozpatrywania spraw.

Program zajęć teoretycznych:
• przepisy prawne regulujące pracę biegłych
• opinie, jako dowody w różnych kategoriach spraw
• opinia, jako dowód w sprawie i tego konsekwencje
• dylematy etyczne, konflikt interesów w pracy biegłego
• sporządzanie opinii biegłego – etapy pracy, analiza akt,
• najczęstsze błędy w opiniach biegłych i trudności w opiniowaniu
• rola biegłego w postępowaniu sądowym

Zagadnienia praktyczne:
• przygotowywanie opinii na podstawie dokumentacji prawdziwych spraw sądowych i śledztw prokuratorskich

Instruktorzy kursu:
Joanna Szpiega Bzdoń – adwokat, mediator, wykładowca (https://joannaszpiega.pl/)
Marta Lichnerowicz – psycholog zwierząt, zootechnik, technik weterynarii, biegła sądowa w latach 2012-2017,

Miejsce: zajęcia odbędą się na platformie ZOOM

Terminy najbliższych szkoleń:
• Edycja 3 – 16-17.04.2024

Godziny zajęć:
• Sobota 9:00 – 18:30 (w tym przerwa godzinna na obiad)
• Niedziela 9.00-16.00

Zakup szkolenia możliwy jest przez platformę SILVA – LUPUS – https://sklep.silva-lupus.pl/shop

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena szkolenia: 500 zł

Zaświadczenia:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na biegłych sądowych na drukach MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. oraz elektroniczny CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

Certyfikaty w formie elektronicznej będą dostępne dla uczestników natychmiast po rozwiązaniu testu kończącego szkolenie. Zaświadczenia MEN będą wysyłane do absolwentów w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia.