KURS DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH W ZAKRESIE KYNOLOGII I DOBROSTANU PSÓW – styczeń 2024

500,00 

Kategoria:

Brak w magazynie

Opis

Kurs dla kandydatów na biegłych sądowych

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus przy współpracy z adw. Joanną Szpiegą-Bzdoń zaprasza na jedyny w Polsce kurs dla kandydatów na biegłych sądowych z zakresu kynologii i dobrostanu psów.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 25 lat
• posiadać wyższe wykształcenie
• korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone odpowiednimi dokumentami
• dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
• wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym

Biegły sądowy jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Biegłych sądowych można podzielić na trzy grupy:
• biegły z listy – osoba, która jest wpisana listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych
• biegły ad hoc – osoba nie wpisana na listę, ale posiadająca odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie
• biegły instytucjonalny – instytucja/placówka naukowa

Program zajęć teoretycznych:
• przepisy prawne regulujące pracę biegłych
• opinie, jako dowody w różnych kategoriach spraw
• opinia, jako dowód w sprawie i tego konsekwencje
• dylematy etyczne, konflikt interesów w pracy biegłego
• sporządzanie opinii biegłego – etapy pracy, analiza akt,
• najczęstsze błędy w opiniach biegłych i trudności w opiniowaniu
• rola biegłego w postępowaniu sądowym

Zagadnienia praktyczne:
• przygotowywanie opinii na podstawie dokumentacji prawdziwych spraw sądowych i śledztw prokuratorskich

Instruktorzy kursu:
Joanna Szpiega Bzdoń – adwokat, mediator, wykładowca (https://joannaszpiega.pl/)
Marta Lichnerowicz – psycholog zwierząt, zootechnik, technik weterynarii, biegła sądowa

Miejsce: zajęcia odbędą się na platformie ZOOM

Terminy najbliższych szkoleń:
• Edycja 3 – 20-21.01.2024

Godziny zajęć:
• Sobota 9:00 – 18:30 (w tym przerwa godzinna na obiad)
• Niedziela 9.00-16.00

Zakup szkolenia możliwy jest przez platformę SILVA – LUPUS – https://sklep.silva-lupus.pl/shop

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena szkolenia: 500 zł

Zaświadczenia:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na biegłych sądowych na drukach MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. oraz elektroniczny CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

Certyfikaty w formie elektronicznej będą dostępne dla uczestników natychmiast po rozwiązaniu testu kończącego szkolenie. Zaświadczenia MEN będą wysyłane do absolwentów w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia.